آسيب‏هاى فردى و روان‏شناختى اينترنت

 امروزه آسيب‏هاى فردى و روان‏شناختى اينترنت، از سابر خطرات آن ...

 

امروزه آسيب‏هاى فردى و روان‏شناختى اينترنت، از سابر خطرات آن بيشتر است. در بعد روان شناختى، اينترنت آسيب‏هاى جدى متعددى از جمله: هويت نامشخص، اضطراب، افسردگى و انزوا، اعتياد به اينترنت و به خصوص اعتياد به گپ‏زنى (چت) را مى‏تواند براى كاربران به همراه داشته باشد؛ همچنان كه فوايد و مزاياى متعددى را نيز مى‏تواند براى او به ارمغان آورد. يكى از مسائل روان‏شناختى در باره اينترنت، هويت ناشناس كاربر است. هويت، واجد سه عنصر است: شخصى، فرهنگى و اجتماعى، كه هر يك در تكوين شخصيت فرد نقش مهمى را ايفا مى‏كنند.
 

همين امروز آغاز كن تا آينده را فراچنگ آري. اينترنت اين جاست و دارد اتفاق مي‌افتد، هم امروز از آينده بهره برگير». نقل از يك آگهي در فايننشنال پرس انگلستان، مارس 1998. «اينترنت داراي مشكلاتي است كه اغلب گريبانگير منابعي است كه در مالكيت همگاني قرار دارند: استفاده‌ي نادرست بالقوه، مسايل امنيتي و نوعي فقدان ساختار». نقل از اطلاعيه‌ي مطبوعاتي اتحاديه‌ي بين‌المللي ارتباطات دوربرد ، اكتبر 1998. «روزگاري كه به نظر مي‌آمد اينترنت بيرون از قوانين سرمايه‌داري قرار دارد ديگر كم و بيش به سر آمده است».

نقل از هات وايرد، 12 مارس 1999. منتقدان اجتماعي ترقي‌خواه به طبع بدبين‌اند، آنها بارها شاهد بوده‌اند كه به سبب حرص و آز شركت‌هاي سرمايه‌داري و شكست و ناكامي سياسي، وعده و وعيد تقسيم نعمت‌ها و مواهب بر باد رفته است. اما اميد همچنان بر جاي مي‌ماند و با آميزه‌اي از ساده‌دلي، عزم راسخ، كوشش صادقانه پرورش مي‌يابد؛ يا بنا به لطيفه‌ي كوتاه گرامشي با بدبيني عقل و خوش‌بيني اراده. هيچ چيز بيش از دگرگوني‌هاي فني نمي‌تواند اميد جاوداني به پيشرفت را بارور كند. در دهه‌هاي اخير، پيدايش نيروهاي ارتباطي با شتاب و انعطاف‌پذيري غيرقابل تصور مجدداً به صورت پايه‌اي براي بازنويسي خيال‌آميز تاريخ آينده درآمده است.
آموزشگاه هیراد
در ساليان اخير، تلويزيون چريكي، ويدئوي محلي، [برنامه‌هايي كه براي تهييج افكار عمومي به لحاظ اجتماعي و سياسي ساخته مي‌شود] و نيز راديوهاي دوسويه‌ي همگاني همه و همه اميد گذراي تأمين مواد و مصالح الكترونيكي را براي تنوع‌جويي و دگرانديشي عرضه داشته‌اند...