دانش اموزان گرامی جهت مشاهده تکنیک ها روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تکنیک های تستی

احتمال پرتاب 2تاس

احتمال

اسانسور

تقسیم99

حرکت99 سرعت متوسط

حرکت با دنباله

حرکت سهمی

دمای تعادل 99

دنباله

مدار

فشار

گرما

مشتق

فشار بدون فرمول 

حل فوق سریع سوالات احتمال بدون فرمول 

حل ذهنی سخت ترین سوال مغناطیس کنکور 

حل مهم ترین سوال دنباله های کنکور با نگاه 

حل فوق سریع سوالات گرمای کنکور 95 تا 99 

اردو 1400 

پاسخ هیراد ذاکر به دانش آموزانی که مشکل تست زنی دارند

پاسخ هیراد ذاکر به سوالات دانش آموزان در برنامه زنده (قسمت 1 )

پاسخ هیراد ذاکر به سوالات دانش آموزان در برنامه زنده ( قسمت 2 ) 

پایه رو بخونیم یا دوازدهم ؟!

سر جلسه آزمون وقت کم میارم!!

سریع ترین و حرفه ای ترین روش حل سوالات آسانسور 

در آزمون همیشه سوالات جدیدی میبینیم!