دستگاه ایمنی بدن وظیفه شناسایی سلول ها و مولکول های خودی از عوامل بیگانه و از بین بردن یا بی خطر کردن آنها را بر عهده دارد. گاهی به دلیل تشابه آنتیژنهای سلول های خودی با غیر خودی سیستم ایمنی به سلول های خودیحمله می کند. شما می توانید به بهبود عملکرد سیستم ایمنی تان کمک کنید.

ماست ممکن است شما را به خوبی حفظ کند.مردم اغلب فکر می کنند که خوردن پروبیوتیک ها سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند، اما حقیقت این است که موادپروبیوتیک نمی توانند معجزه وار جلوی بروز بیماری را بگیرند. اما اگر شما در حال حاضر بیمار هستید و ناچار بهاستفاده از آنتی بیوتیک می باشید، این محصولات می توانند کمک خوبی باشند.باکتری های مفیدی در روده وجود دارند که از شما در برابر عوامل بیماری زا و بیگانه محافظت می کنند و موجب اسهالمی شوند (دفع عوامل بیماری.) آنتی بیوتیک ها، غارتگر روده و دزد این باکتری ها هستند، بنابراین شما را در برابربیماری ها آسیب پذیرتر می کنند. پس مصرف مواد پروبیوتیک به نفع شماست.
آموزشگاه هیراد , آموزشگاه کنکور
واکسن آنفلوآنزا نمی تواند شما را بیمار کند
هنوز هم در میان مردم افرادی دیده می شوند که درمورد نحوه ی عملکرد واکسن آنفلوآنزا سردرگم هستند.سیستم ایمنی بدن مانند یک ارتش عمل کرده و به عوامل بیماری زا یا همان پاتوژن ها حمله می کند. بنابراین واکسن هابه عنوان یک مشق نظامی عمل خواهند کرد. آن ها به سیستم ایمنی کمک می کنند تا با این دشمنان بجنگند. بنابراین زمانیکه بدن واقعا تحت حمله قرار می گیرد، کمتر احتمال دارد که سیستم ایمنی خطا کند.برای مثال، واکسن آنفلوآنزا حاوی مقدار کمی ویروس مرده ی آنفلوآنزاست و به سیستم ایمنی شما فشار وارد می کند تابر علیه عوامل بیگانه آنتی بادی تولید کند. بنابراین وقتی شما در معرض ویروس زنده قرار می گیرید، این آنتی بادی ها،ویروس زنده را کشته و نمی گذارند شما بیمار شوید.
آموزشگاه هیراد , آموزشگاه کنکور
خواب به سیستم ایمنی بدن این اجازه را می دهد که در طول شب بازسازی شود
نکته ای که وجود دارد این است که پس از دریافت واکسن، دو تا چهار هفته طول می کشد تا بدن تان ایمن شود و در اینزمان ممکن است در صورت قرار گرفتن در معرض ویروس زنده، بیمار شوید. هر فردی نیاز به تزریق واکسن دارد وهیچ دارویی به اندازه ی واکسن موثر نخواهد بود.قبل از تعطیلات آخر هفته خوب بخوابید
مطمئن شوید قبل از تعطیلات، 8ساعت خواب خوب داشته باشید. تحقیقات نشان داده است که پنچ تا شش ساعت خوابشبانه قبل از تعطیلات می تواند احتمال رفع سرفه و عطسه های تان را تا چهار برابر افزایش دهد. خواب به سیستم ایمنیشما این اجازه را می دهد که در طول شب بازسازی شود. در هنگام خواب، بدن تان ماده ای شیمیایی با نام سیتوکین آزادمی کند تا بهتر بتوانید با عفونت ها مبارزه کنید.
با سیستم ایمنی بدنتان همکاری کنید.
آموزشگاه هیراد , آموزشگاه کنکور
کار اصلی سیستم ایمنی بدن شما این است که عوامل خارجی در بدن را شناسایی کند. هنگامی که شما در تماس با یکعفونت قرار می گیرید، بدن به وسیله آنتی بادی (که این بیگانه ها را می کشد) تلاش می کند از بیمار شدن تان جلوگیرینماید. بنابراین سیستم ایمنی بدن تان همیشه در حال آماده باش است و سعی می کند شما را سالم نگه دارد.گاهی اوقات پزشکان با بیمارانی برخورد می کنند که به نظر می رسد همیشه مریض هستند و این به خاطر سیستم ایمنیضعیف آن هاست. گاهی اوقات هم این سیستم آن قدر فعال می شود که به مناطق دیگر بدن مثل تیروئید و مفاصل حملهمی کند و یک بیماری خودایمنی ایجاد می شود. بررسی تاریخچه ی بیماری و سابقه ی خانوادگی می تواند در تشخیصاین نوع بیماری ها کمک کند.
در صورتی که به عفونت های مکرر دچار می شوید و یا دارای سابقه ی خانوادگی بیماری های خود ایمنی و ژنتیکیمربوط به سیستم ایمنی هستید، بهتر است تحت نظر پزشک قرار بگیرید. می توانید با برخی آزمایش ها به چگونگیعملکرد سیستم ایمنی پی ببرید.در واقع این یک سرماخوردگی جدید است.
آموزشگاه هیراد , آموزشگاه کنکور
گاهی از برخی افراد می شنویم که می گویند بارها و بارها به یک نوع ویروس آلوده شده اند. باید بگوییم که این امرامکانپذیر نیست، زیرا زمانی که شما به یک نوع خاص از ویروس سرماخوردگی و یا آنفلوآنزا مبتلا می شوید، بدن تانعلیه آن آنتی بادی تولید می کند و امکان ندارد مجددا به همان نوع ویروس مبتلا شوید. ولی ممکن است به نوع دیگریاز این ویروس مبتلا گردید.
در فصل زمستان انواع مختلفی از ویروس ها در محیط پراکنده شوند و ممکن است شما به چند نوع آن دچار شوید. البتههر چه بیشتر در معرض ویروس های گوناگون قرار بگیرید، ایمنی بدنتان قوی تر خواهد شد.ورزش منظمورزش منظم میتواند خواب شما را بهبود بخشد. با ورزش کردن، هورمون اندورفین یا هورمونهای «حس خوب» آزادمیشوند و به کاهش استرس، بهبود خلق و خو و غلبه بر اضطراب و نیز غلبه بر افسردگی کمک میکنند. این کار فقط با ۲۰تا۳۰دقیقه ورزش در روز امکانپذیر میشود.قرارگیری بیشتر در معرض روشنی روزهر چه بیشتر در معرض روشنی طبیعی روز قرار بگیرید، بدن شما بیشتر هورمون ملاتونین را تولید میکند. هر روز، حداقلدو تا سه ساعت، در معرض روشنی روز باشید تا شب بهتر بخوابید.
اجتناب از خوردن غذای سنگین قبل از خواب
حتما تا به حال متوجه شدهاید که پس از خوردن شامی سنگین، داشتن خواب خوب سخت میشود، چون معده در حال هضم غذااست. غذاهای پرادویه و اسیدی به طور خاص، میتوانند سبب سوزش معده شوند و این وضعیت، خوابیدن را سختتر میکند.اجتناب از مصرف کافئین در شباگر قبل از خواب، نوشیدنیهای کافئیندار مصرف کنید، الگوی خوابتان به واسطهی این مواد دچار اختلال میشود؛ چراکهکافئین تا ۱۲ساعت در بدن شما میماند. به همین دلیل بهتر است مصرف کافئین را به صبح محدود کنید.
آموزشگاه هیراد , آموزشگاه کنکور
کاهش استرس قبل از خواب
احساس آرامش قبل از خواب بسیار اهمیت دارد، بنابراین در صورت امکان، قبل از خواب هرگونه منبع استرستان را یادداشتکنید. اگر فهرست انجام کار دارید، کارهایی که آن روز انجام دادهاید، در فهرست علامت بزنید و کارهایی که باید روز بعد انجامدهید، بنویسید. با این کار، استرس از شما دور میشود و دیگر بهجای خوابیدن، نگران فراموش کردن کارهای مهم نخواهید بود.
ایجاد الگوی خواب منظم
شما میتوانید با تنظیم ساعت خواب و بیداری، شانس تجربه خواب خوب در شب را افزایش دهید. داشتن ثبات در ایجاد این الگومهم است، پس الگوی خواب خود را در شبهای آخر هفته به هم نزنید و وسوسه نشوید که تا دیروقت بیدار بمانید و صبح دیر ازخواب بیدار شوید.
داشتن روال منظم و روزمره برای خواب
با پیروی از یک روال خواب همیشگی، به یک قالب ذهنی درست دست یابید. برای مثال، کتاب بخوانید، یک استکان دمنوشگیاهی بنوشید یا به حمام بروید. مدیتیشن و تکنیکهای آرامشبخش دیگر نیز میتوانند زمینهساز خوابی راحت باشند.
آماده کردن محیط مناسب
از اتاقخوابتان بهعنوان محیطی برای کار یا تماشای تلویزیون استفاده نکنید. اگر از رختخوابتان منحصرا برای خواب استفادهکنید، ذهن و بدن شما تشخیص خواهد داد که قرار گرفتن در تختخواب به معنای این است که وقت خواب شده است.
چرت زدن
چرتهای کوتاه انرژی شما را تقویت میکند و به بهبود عملکرد شما در طول روز کمک میکند. تحقیقات نشان میدهد کهچرتهای بعدازظهر به افزایش بهره وری افراد در محیط کار کمک میکند.