داوطلب گرامی اکنون که ثبت نام شما در یکی از طرح های زیر با موفقیت انجام شده  و قرارداد های طرح هارا پذیرفتید میبایست با تعهدات خود در مجموعه هیراد اکادمی اشنا شوید.

 

قراردادهای طرح های مشاوره ای هیراد اکادمی 

تعهدنامه داوطلبین در مجموعه هیراد آکادمی

1.داوطلب موظف به اجرای کامل و دقیق برنامه های روزانه و هفتگی تنظیم شده توسط پشتیبان مجموعه می باشد .

2.داوطلب موظف است هرشب بین ساعت 21 تا 22، گزارش کار روزانه ی خود را در برگه های طراحی شده برای این امر به پشتیبان مجموعه تحویل دهد .بدیهی است پشتیبان وظیفه ای برای چک گزارش کار،خارج از ساعت اعلام شده ندارد !

3.داوطلب می بایست از فرصت هفته ای 2بار تماس تلفنی با پشتیبان که زمان آن توسط مجموعه تعیین میشود استفاده نماید، پشتیبان وظیفه ای برای پاسخگویی به تماس داوطلب ، خارج از زمان های تعیین شده ندارد .در صورت عدم استفاده ،مجموعه وظیفه ای برای تعیین وقت مجدد نخواهد داشت و بدیهی است تماس باید از جانب داوطلب باشد !

4.داوطلب موظف است، پاسخ برگ آزمون های 2هفته یکبار مجموعه را از طریق واتس اپ برای پشتیبان ارسال کند .

5.پشتیبان در راستای اعتلای سطح علمی داوطلب، با توجه به نتیجه ی آزمونک های آنلاین روزانه ، گزارش کارها ،آزمون های 2هفته یکبار و نیز نمرات مدرسه ، دستورالعمل هایی را برای داوطلب تجویز می کند . بدیهی است در صورت عدم اجرای دستورالعمل ها ،مجموعه هیچ مسئولیتی در قبال عدم پیشرفت داوطلب نخواهد داشت !

 

­­­تعهدات درقبال مدیرتیم برنامه ریزی

(طرح های وی آی پی)

 

1.داوطلب می تواند مشکلات احتمالی خود با پشتیبان ،مشاور،تیم رفع اشکال و ... را با مدیریت تیم برنامه ریزی سرکارخانوم یزدی درقالب پیام نوشتاری در واتس اپ مطرح کند .

2.رسیدگی به مشکلات داوطلب توسط خانوم یزدی در روزهای شنبه هرهفته صورت میگیرد و خانوم یزدی مسئولیتی درقبال پاسخگویی به تماس های بدون وقت قبلی داوطلب یا اولیاء داوطلب را نخواهند داشت !

3.از آنجایی که کنترل کارپشتیبان ها ،مشاورین،تیم رفع اشکال ،آزمون ها و تیم تولید محتوا با مدیریت تیم برنامه ریزی می باشد ،داوطلب موظف به همکاری کامل در تمامی زمینه ها با سرکارخانوم یزدی می باشد.

4.مدیریت تیم برنامه ریزی هیچ وظیفه ای درقبال ارائه برنامه شخصی به داوطلب یا مشاوره مستقیم با داوطلب و اولیاء ندارند و هرگونه مشاوره خصوصی با ایشان مستلزم پرداخت هزینه جداگانه می باشد .

5.چنانچه داوطلب یا اولیاء خواستار صحبت مستقیم با مدیریت تیم برنامه ریزی باشند ،می بایست درخواست خود را درقالب پیامک برای ایشان ارسال کرده و منتظر تعیین وقت باشند .تماس های بدون وقت قبلی به هیچ عنوان پاسخ داده نخواهد شد !

 

 (Aتعهدات درقبال تیم رفع اشکال (ویژه طرح

1.داوطلب میتواند عکس سوالی که در حل آن با مشکل مواجه شده را از طریق اپلیکیشن برای تیم    رفع اشکال ارسال نماید.

2.داوطلب اجازه ی تماس و ارتباط مستقیم با نفرات تیم رفع اشکال را ندارد.

3.این امکان در راستای تبدیل یادگیری ناقص به یادگیری کامل طراحی شده ،یعنی داوطلب می بایست ابتدا خود را کاملا درگیر حل سوال کرده وپاسخ تشریحی سوال را به طورکامل بررسی کند ،اگر مشکل برطرف نشد ،از طریق ارسال عکس سوال در اپلیکیشن از امکان رفع اشکال استفاده کند .

4.تیم رفع اشکال هیچ گونه وظیفه ای در قبال حل تکالیف داوطلب ،تصحیح راه حل داوطلب و تدریس مطالب به داوطلب و همچنین حل سوالات تکراری داوطلب ندارند !

     ،به معنای ارسال تک سوال خاص از جانب داوطلب و توضیح حل آن      A.رفع اشکال در طرح 5

  سوال خاص از طرف تیم رفع اشکال می باشد و تیم رفع اشکال هیچ گونه وظیفه ای در قبال تدریس یا توضیح یک مبحث درسی به داوطلب ندارد . وجود اشکال در یک مبحث نیازمند کلاس خصوصی و تدریس مجدد آن مبحث می باشد که طبیعتا مستلزم پرداخت هزینه جداگانه می باشد !

6.از آنجایی که افراد تیم رفع اشکال با دیدن سوالات داوطلبین به نقاط ضعف درسی داوطلب پی       می برند ،راهکارهایی درجهت تقویت آن ها ،به داوطلبین ارائه می کنند .بدیهی است در صورت اجرا نکردن دستورالعمل ها ، مجموعه هیچ مسئولیتی در قبال عدم پیشرفت داوطلب نخواهد داشت !

 

تعهدات درقبال مشاورین رتبه برتر

(A و B(ویژه طرح های

1.بدون شک رتبه های برترکنکور ،از ریزبینی و دقت خاصی در تمامی مطالب درسی و مشاوره ای برخوردارند و هدف از حضور این عزیزان در مجموعه ، ارائه ی راهکارهای مشاوره ای ، انگیزشی و

علمی به داوطلبین می باشد .

2.داوطلب موظف است آموزش های مشاورین رتبه برتر را به دقت بررسی و اجرا کند . 4کارگاه مشاوره ای در ماه برای آموزش داوطلب ها برگزار می شود که 3 تای آن در قالب فیلم آموزشی
(آفلاین) و یکی هم در فضای وبینار اپلیکیشن به صورت آنلاین برگزار می شود .

3مشاورین رتبه برتر هیچ وظیفه ای در قبال ارائه ی برنامه ریزی درسی و یا مشاوره ی خصوصی به داوطلب ندارند وهرگونه مشاوره خصوصی با این عزیزان مستلزم پرداخت هزینه جداگانه می باشد .

تعهدات شرکت در آزمونک ها و آزمون ها

1.داوطلب موظف به شرکت در آزمونک های آنلاین روزانه می باشد. در صورت عدم شرکت ،بند 3-5

قرارداد  داوطلب به صورت خودکار تعلیق می گردد !

2.داوطلب موظف است پاسخ برگ آزمون های جامع 2 هفته یکبار را نهایتا تا ساعت 21 روز برگزاری

برای پشتیبان ارسال نماید. همچنین می بایست طبق فرمول ارائه شده درصدگیری کرده و درصدهای دروس خودرا به پشتیبان اطلاع دهد .

3.داوطلب می بایست تک به تک سوالات آزمون ها و آزمونک ها را به طور کامل حل کرده و پاسخ تشریحی آن را بررسی کند !

 

موارد انضباطی داوطلبین و اولیاء

از آنجایی که نظم و انضباط مهم ترین موضوع در تمامی امور می باشد،تخلفات انضباطی در بند های

زیر تعیین می شود .در صورت ارتکاب موارد زیر، نمرات منفی انضباطی برای داوطلب ثبت شده و  بنا به انتخاب مجموعه ،برخی از امکانات داوطلب برای مدتی معین لغو خواهد شد .

1.تماس با پشتیبان ،مشاور رتبه برتر و یا مدیریت تیم برنامه ریزی خارج از نوبت (3 نمره)

2.صحبت با لحن نامناسب با هرکدام از اعضای تیم برنامه ریزی(5 نمره)

3.پرسیدن سوالات غیردرسی و حاشیه ای(2 نمره)

4.عدم ارسال به موقع گزارش کار(3 نمره)

5.عدم شرکت در آزمونک ها و آزمون ها(2نمره)

6.عدم شرکت در وبینار های مشاوره ای(2 نمره)

7عدم رعایت توصیه های علمی و مشاوره ای افراد تیم برنامه ریزی(3 نمره)

تعهدات مالی داوطلبین در مجموعه هیراد آکادمی

1.داوطلب و اولیاء موظف به پرداخت کامل هزینه های طرح های ثبت نامی می باشند .

2.درصورت پرداخت اقساطی ، داوطلب و اولیاء می بایست اقساط خود را دقیقا در تاریخ های تعیین شده پرداخت نمایند ،در غیر این صورت تمام امکانات داوطلب به طور خودکار لغو و با پرداخت اقساط تا تاریخ قسط بعدی فعال می گردد !

3.استفاده ازهرگونه امکان درسی ، مشاوره ای و روانشناسی خارج از بندهای طرح ها ،مستلزم پرداخت هزینه جداگانه می باشد !

 

تعهدات اولیاء داوطلبین درمجموعه هیراد آکادمی

1.اولیاء موظف می باشند ماهی یکبار در روز تعیین شده ، با پشتیبان تماس بگیرند .

2.اولیاء موظفند هر هفته قسمت گزارش ها در اپلیکیشن را بررسی کرده و غیبت داوطلب خود را موجه کنند .

3.اولیاء موظفند به عنوان ناظرمطالعاتی در منزل در جریان جزئیات وضعیت علمی داوطلب باشند و به پشتیبان اطلاع دهند !

- بدیهی است پرداخت حق عضویت اپلیکیشن  به معنای پذیرفتن قرارداد و همچنین تعهدات فوق می باشد.

من قوانین و شرایط را می پذیرم